ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product

docomap GPS2.0

เปรียบเทียบ docomap GPS

docomap GPS1.0
(เลิกผลิตแล้ว)
docomap GPS2.0
(รุ่นใหม่)
ความถี่ของการเก็บข้อมูล ทุก 60 วินาที ทุก 20 วินาที
ความเข้ากันได้ของดาวเทียม GNSS 1 *5
*
แก้ไขตำแหน่งด้วย G เซ็นเซอร์ ×
เชื่อมต่อเสาอากาศ ×
การเชื่อมต่อ FOMA(3G) *LTE(4G)
ช่อง USB
microUSB Type-B
USB Type-C
IP55 IP55
GNSS


LTE(4G)


docomap JAPAN ・ Customer Support
03-6809-2105
Business hours 9:00 ~ 18:00 (Except weekends and holidays)